کتاب روانشناسی پرورشی نوین روانشناسی یادگیری و آموزش مولف دکتر علی اکبر سیف(pdf)

جزوه روانشناسی یادگیری دکترحسین زارع1399

خلاصه کتاب روانشناسی یادگیری دکتر حسین زارعpdf

چشم بادومی(درمان منافذ پوست)

دانلود پاورپوینت درس 5 تاریخ 1 ایران و جهان باستان دهم (هند و چین)

دانلود پاورپوینت درس 6 تاریخ 1 ایران و جهان باستان دهم (یونان و روم)

دانلود پاورپوینت درس 7 تاریخ 1 ایران و جهان باستان دهم (مطالعه و کاوش در گذشته های دور)

دانلود پاورپوینت درس8 تاریخ 1 ایران و جهان باستان دهم (سپیده دم تمدن ایرانی)

دانلودپاورپوینت درس 5تفکر و سواد رسانه ای دهم(از بازنمایی تا کلیشه)

دانلودپاورپوینت درس 6تفکر و سواد رسانه ای دهم(فنون اقناع)

دانلودپاورپوینت درس 7تفکر و سواد رسانه ای دهم(ما هم می‌توانیم)

دانلودپاورپوینت درس8تفکر و سواد رسانه ای دهم(فنون اقناع (2))

دانلود پاورپوینت درس 1تفکر و سواد رسانه ای دهم(رسانه در گذر زمان)

دانلودپاورپوینت درس 2تفکر و سواد رسانه ای دهم(پیام همبرگری)

دانلودپاورپوینت درس 3تفکر و سواد رسانه ای دهم(پنجگانه سواد رسانه ای)

دانلودپاورپوینت درس 4تفکر و سواد رسانه ای دهم(تصاویر بی طرف نیستند)

دانلود جلد چهارم کتاب شرح شوق سعید حمیدیان

دانلود جلد سوم کتاب شرح شوق سعید حمیدیان

دانلود پاورپوینت طراحی فرهنگ و هنر پایه هفتم

دانلود پاورپوینت نقاشی فرهنگ و هنر پایه هفتم

دانلود پاورپوینت عکاسی فرهنگ و هنر پایه هفتم

دانلود پاورپوینت خوشنویسی فرهنگ و هنر پایه هفتم

دانلود پاورپوینت طراحی سنتی فرهنگ و هنر پایه هفتم

دانلود پاورپوینت گلیم بافی فرهنگ و هنر پایه هفتم

دانلود پاورپوینت سفالگری فرهنگ و هنر پایه هفتم

دانلود پاورپوینت هنرهای آوایی فرهنگ و هنر پایه هفتم

دانلود پاورپوینت هنرهای نمایشی فرهنگ و هنر پایه هفتم

دانلود جلد دوم کتاب شرح شوق سعید حمیدیان

دانلود کتاب رازهای تغذیه ی ورزشی مرضیه سعدی, فرشاد نجفی پور

Chassin Operative Strategy in General Surgery