اصلاح رگولاسيون ولتاژ در خطوط انتقال نيرو

مطالب دیگر:
دانلود مقاله در مورد جهاني شدن ، حقوق بشر وگفتگوي تمدن هادانلود مقاله در موردحداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهاي داخليدانلود مقاله در مورد حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشردانلود مقاله در مورد حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشردانلود مقاله در مورد حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه ايدانلود مقاله در مورد حقوق‌بشر و تنوع فرهنگيدانلود مقاله در مورد دادگاه جديد اروپائي حقوق بشردانلود مقاله در مورد درآمدي برنسبت ميان فقه وحقوق بشردانلود مقاله در مورد دين و حقوق بشردانلود مقاله در مورد رويكردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر دانلود مقاله در مورد ساختارهاي مدني اسلامدانلود مقاله در مورد سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشردانلود مقاله در مورد سازماندهى عفو بين الملل دانلود مقاله در مورد شكنجهدانلود مقاله در مورد شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان مللدانلود مقاله در مورد عدالت، قاعده اصلي حقوق بشردانلود مقاله در مورد کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشندانلود مقاله در مورد مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويسدانلود مقاله در مورد مبانى فلسفى حقوق بشردانلود مقاله در مورد مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر
اثر نوسانات ولتاژ بر دستگاه‌ الكتريكی و اصلاح آن,اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو,انتخاب سطح ولتاژ در انتقال, انواع انرژی در ايران,بررسی انجام ولتاژ‌ ها,بررسی كنترل ولتاژ و راه های جبران سازی آن,بهبود تنظيم ولتاژ در خطوط توزيع انرژی ال|31006707|acb
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان اصلاح رگولاسيون ولتاژ در خطوط انتقال نيرو هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه‌اي در مورد خطوط انتقال و رگولاسيون ولتاژ در خطوط انتقال
مقدمه
مفهوم رگولاسيون ولتاژ
الف- خطوط انتقال كوتاه
ب- خطوط انتقال متوسط
ج – خطوط انتقال بلند
تاثير ولتاژ بر روي ضريب بهره انتقال
راه‌حل‌هاي كنترل ولتاژ در شبكه
عوامل افت ولتاژ
اهداف
فصل دوم
تعاريف يك سيستم قدرت و انواع شبكه‌ها
تاثيرولتاژ بر روي ضريب بهره انتقال
علل استفاده از شبكه‌هاي سه فاز
انواع شبكه‌ها
افت ولتاژ و تلفات انرژي
طراحي شبكه‌هاي توزيعي
فصل سوم : مقدمه‌اي بر انواع انرژي در ايران
توليد و توزيع
منابع انرژي برق در ايران
انتقال و توزيع برق
توزيع نيرو
منابع انرژي طبيعي جديد و طبيعي موجود
فصل چهارم : انتخاب سطح ولتاژ در انتقال
مقدمه
انتخاب ولتاژ اقتصادي
الف) تعيين ولتاژ به كمك رابطه تجربي استيل
ب) تعيين ولتاژبه كمك منحني تغييرات ولتاژ
ج) رابطه تجربي جهت تعيين ولتاژ انتقال در مسافت طولاني
د) يك رابطه تجربي دقيق جهت تعيين ولتاژ در انتقال
فصل پنجم : بررسي انجام ولتاژ‌ها
مقدمه
اضافه ولتاژهاي موجي
اضافه ولتاژهاي موقت
فصل ششم : اثر نوسانات ولتاژ بر دستگاه‌هاي الكتريكي و روشهاي اصلاح آن
چكيده
1- اثر تغييرات ولتاژ بر عملكرد وسايل الكتريكي
2- افت ولتاژ مجاز در اجزاء شبكه
3- روشهاي تنظيم ولتاژ در شبكه توزيع
4- تنظيم در قسمتهاي مختلف شبكه توزيع
5- روش كنترل دستگاههاي تنظيم ولتاژ
فصل هفتم : بهبود تنظيم ولتاژ در خطوط توزيع انرژي الكتريكي
مقدمه
تصحيح كننده ولتاژ ترانسفورماتوري
تصحيح كننده ولتاژ راكتيو TSC/TSR
فصل هشتم : تنظيم سريع ولتاژ ژنراتور
1- تنظيم كننده تيريل
2- تنظيم كننده سكتور گردان
3- تنظيم كننده روغني
4- تنظيم كننده آمپليدين
فصل نهم : سيستم MOSCAD براي جبران افت ولتاژ
كاربرد عملي
مراحل توليد و توزيع نيروي برق
سيستم اتوماتيك كنترل شبكه توزيع از راه دور DA
پايه واساس طرز كار سيستم كنترل از راه دور DA
مشخصات مهم و اصلي MOSCADRTU
شرح جعبه MOSCAD كنترل از راه دور و قابل برنامه‌ريزي
ارتباط متغيرها
فصل دهم : تنظيم ولتاژ ترانسفورماتور
تنظيم طولي ولتاژ
تنظيم ولتاژ زيربار
تنظيم عرضي ولتاژ
فصل يازدهم : بررسي كنترل ولتاژ و راههاي جبران سازي آن
الف ) كنترل قدرت راكتيو و ولتاژ توسط ترانسفورماتورهاي متغيير
ب‌) عملكرد خطوط انتقال بدون جبران كننده
1- خط انتقال در شرايط بي‌باري
2- خط انتقال در شرايط بارداري
ج ) جبران كننده‌هاي ثابت ، موازي در سيستم به هم پيوسته
د) انواع جبران كننده‌ها
جبران كننده‌هاي راكتيو
و ) كندانسورهاي سنكرون
هـ) جبران كننده‌هاي استاتيك